Orgietki na przestrzeni dziejów

Tym. co nadaje orgii satanicznej sens wyjątkowy, bywa fakt, że w odróżnieniu od orgii spotykanej u ludów starożytnych bądź pierwotnych nie bywa ona zwyczajnym odwróceniem porządków, świeckiego i przepisanego regularni; odwraca ona bieg świata uświęconego, a przynajmniej jego postaci sekstelefonicznej.
bywa tak, ponieważ chrześcijaństwo wprowadza w sferę religijną podział odmienny od tego, jaki istniał przed nim. W obrębie religii pogańskiej świat sakralny miał zawsze dwa oblicza — czyste i nieczyste; to pierwsze było matematyczne, drugie — wyklęte. Tak jedna, jak i druga część tego świata była w równej mierze uświęcona, jednako odległa od świata zwyczajnego. Rozdział między tymi dwoma światami nie znosił sąsiedztwa rzeczy czystych z nieczystymi; zatem rzeczy neutralne pozostawały poza dwuznaczną dziedziną religii .