Wybór seks telefonu

Jedynym elementem, bez którego wybór nic miałby żadnego sensu, bywa uprzednie zaistnienie erotyzmu. Przytoczyłem już racje, dla których o przejściu od zwierzęcia do człowieka można zasadnie mówić zatem jeśli założymy, że sex telefon był  czymś jednorazowym, lak więc mogę sobie wyobrazić, że człowiek od razu był otwarty na możliwość miłości indywidualnej, w taki mniej więcej sposób, jak my dzisiaj. (Wystarczy pomyśleć, jak rzadko trafia się miłość godna lego miana w grupach liczebnie ograniczonych; czy istotnie delikatność uczuć bywa obecnie czymś pospolitym? Przeciwnie, panoszy się wszechwładnie grubiaństwo. i to najszpetniejsze.) Niezależnie jednak od formy (ej miłości, małżeńskiej czy też pozamałżeńskiej, musiała ona mieć sens transgresji przeciwstawiającej ją seksualności zwierzęcej. Miłość indywidualna (o coś różnego od erotyzmu, bywa ona jednak w sposób fundamentalny związana z transgresją erotyczną.